Lille Statshusmandsbrug.

Lille Statshusmandsbrug.
Materialeliste.
 • træpap. Mindst 2 mm tyk.
 • Kunstnerfarver - lysægte akrylfarver. (Hvid, teglrød, grå m.m)
 • sort, grøn, hvid (fransk)karton 130 gram.
 • overheadtransperant el. lignende. (vinduesglas)
 • selvklæbende labels - hvide (til karme og sprosser i vinduerne)
 • overhead marker - permanent (til staldvinduernes sprosser og karme)
 • bølgepap fra småkager/roulader el. lignende.
 • universallim (Dana lim-gul tube)
 • dyr, mennesker, møbler, maskiner m.m til at levendegøre bygningen.
 • Husmandsted. A. findes Pdf. af Skadhauges tegninger af dette husmandssted. Jfr. tilladelse på s.3 i flg tråd på sporskiftet.dk.
Byggevejledning.
 1. Ydervægge, gavle og grundplan måles op på tegningen.
 2. Vægge, gavle og grundplan (2 stk. -til loft og gulv- husk at trække væggenes tykkelse fra) tegnes op på træpappet.
 3. Omrids af døre og vinduer tegnes (incl.karm)
 4. Nu skæres døre og vinduer ud. Start med et X diagonalt fra hjørne til hjørne.
 5. De enkelte dele skæres ud.
 6. Prøvesaml - gulv, gavle og ydervægge. Med en kniv/fil skrånes kanterne i gavle og vægge der støder op mod hinanden - indtil de passer med gulvet.
 7. Når alt passer - tegnes og skæres indervæggene (husk højde så loftet ikke kommer over ydervæggene)
 8. Inden den endelige montering, kan indervæggene dekoreres med tapet, døre, billeder m.m.
 9. Det er også nemmest at "kalke" ydermurene inden den endelige samling - kalkhvid/gul/?? akrylfarve (Kunstnerfarve - LYSÆGTE) alt efter egnens tradition!
 10. Vinduer og døre fremstilles. Se. døre og vinduer,
 11. Døre og vinduer monteres. På billedet har vi monteret sålbænke, men det er en senere tilføjelse. Huset er oprindelig bygget uden.
 12. Der monteres et murbånd langs overkanten af ydervæggene (kan evt. fortsætte på gavlen)
 13. Gulv, inder- og ydervægge samt gavle limes sammen. Loftet anbringes løst ned i huset.
 14. Ydermurene "kalkes" igen, for at fjerne spor af samlinger! Husk! sådanne bygninger blev kalket en gang om året (Hwa! ve æ nabo æ sæj!) - så der er ikke brug for den helt store patinering.
 15. Indertaget til stuehuset fremstilles, så de to rektangler passer stramt ned mellem gavlene.
 16. Der fremstilles spær (paptrekanter) + afstandsstykker til at holde spærene.
 17. Indertag, spær og loft limes sammen.
 18. Indertaget anbringes på sin plads, og der måles op til staldens indertag.
 19. som 16 og 17. Når taget limes på stuehustaget er det vigtigt at tjekke for ikke at få et skævt tag.
 20. Statshusmandsbrug havde oprindeligt tegltag på stuehuset og tagpap på staldbygningen. Først dækkes indertaget på stuehuset af et tyndt stykke karton. Der skal nå helt ud til ydersiden af gavlen.
 21. Tegl/eternit og tagpap limes på se. tagbelægning.
 22. Til sidst anbringes skorsten og ventilatorer på taget. (side endnu ikke klar)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar