½ Ringovn - frit efter EVP's ringovn i Banen nr.70.

I Banen nr.70 har EVP beskrevet hvordan han har bygget en "model" af Mårum Teglværks ringovn.
Med udgangspunkt i EVP's beskrivelse har jeg lavet en ringovn der er inspireret af Foersum Teglværks ringovn. Der er dog anvendt andre materialer og byggemetoderne er ikke helt identiske.
Alle billeder er klikbare.

Byggevejledning til vestjysk ringovn:
 1. Skær en strimmel træpap. Længde 50 cm højde 5 cm.
 2. Skær 13 hak - med 2 cm mellemrum i bunden - (trekanter) 4 mm brede i toppen. De skal stoppe 7 - 9 mm fra bunden.
 3. Træpappet formes forsigtigt, ved at trække det frem og tilbage over bordkanten.
 4. Nu tvinges det på plads i en form, lavet af en underkop/lille sidetallerken og en række søm..
 5. Siderne spændes sammen, ved at stramme en murersnor om den øverste del af pappet. En række nåle gennem pappet forhindrer snoren i at smutte af.
 6. Nu limes alle rillerne sammen.
 7. Når limen er tør, limes der 2 - 3 tværstivere ind mellem de parallelle vægge. (Ved en hel ringovn gentages pkt. 1 - 7 hvorefter de to dele limes sammen)
 8. Derefter dækkes bygningen af spartelmasse (strukturpasta, polyfilla)
 9. Spartelmassen slibes glat (jeg gentog pkt.8 og 9. 3 gange), men efterlad bare et par huller eller revner. Det ser mere realistisk ud.
 10. Der laves en bundplade til overbygningen. se.billede.
 11. Nu fremstilles gavle og sider til overbygningen. Længde og bredde afhænger af selve ovnen. Siderne er 40 mm høje og fra spidsen af gavlen er der 70 mm til overbygningens bund.
 12. Overbygningen limes sammen.
 13. De to søjler-der bærer hjørnerne af overbygningen, limes på bundpladen og der laves en "mur", mellem ovnen og søjlen.
 14. Her grundmalede jeg min ovn. Samtidigt besluttede jeg at "dørene" ind i ovnen skulle være tilmurede. Ellers er det et passende tidspunkt til at bore, save eller skære huller til "dørene". Disse er ikke særlig store i 1:1 ca.1½ m høje og 1 m brede.
 15. Overbygningen på min ovns forbillede er træ 1 på 2. For at efterligne dette blev overbygningen først dækket af et lag finer. (her har jeg igen valgt at springe over hvor gærdet er lavest. Så vinduerne er kun huller i fineren. De vil senere bliver malet sorte og dækket af "staldvinduer" af tynd plastfolie. se.vinduer til stalde/industriejendomme.
 16. Brædderne er lavet af 2 mm brede og 0,7 mm tykke lister (fra Billing Boats). Der limes fast på overdelen. De vandrette lister (2 mm x 2 mm) skal senere holde de halvtage der omgiver ovnen på plads.
 17. Når alle brædder er på plads, males overbygningen med en passende farve. Her heldækkende svenskrød træbeskyttelse. Samtidig blev ovnen malet kalkhvid.
 18. Der monteres et loft i overbygningen.
 19. Under taget kan der laves spær eller "snydes" med et undertag. se.billede.
 20. Taget limes på undertaget - men stadigvæk således at det kan tages af.
 21. Nu laves tagbeklædningen - her tagpap. se.tagpap 1.
 22. Når taget er dækket, limes der sternbrædder for enden af taget. Her 2 mm brede og 0,7 mm tykke lister.
 23. Skorstenen ( fra et Faller byggesæt af et kedelhus) anbringes midt i ringovnen. Det er ikke let at lave et stramt hul der passer i tagrygningen. Derfor blev de sidste tagpapbaner limet på, så de dækkede hullerne omkring skorstenen.
   
 24. Nu er ringovnen i teorien ved at være færdig. Der skal lige limes 3 "tilmurede" døre på underdelen. Men en ringovn var normalt omgivet af halvtage. På Foersum teglværk er det især de to på langsiderne der er karakteristiske. Til mine halvtage er det 2 mm x 2 mm lister der fungerer som stolper.
 25. Spærene der skal holde halvtagenes tag oppe er også lavet af 2 mm x 2 mm lister De er holdt sammen af "brædder" der er lavet af lister der er mellem 1 mm og 2 mm brede og 0,4 mm tykke.
 26. "Endespærret" dækkes af "brædder" i 1 på 2. 
  Bemærk den tilmurede døråbning.
 27. Halvtagets tag er lavet af en kartonplade med "tagpapstrimler". Pladens synlige ende dækkes af et sternbræt. Igen 2 mm x 0,7 mm.
 28. Der bygges i mit tilfælde halvtage på begge langsider og langs forsiden. Sidebygningerne er stort set identiske, medens halvtaget langs forsiden er lavere og går hen foran gavlenderne på de to andre.
 29. Forsidens halvtag bygges næsten på samme måde som sidebygningerne. Men da der ikke er noget at fastgøre spærene i bliver taget holdt op af en række lægter/bjælker der hviler på den vandrette bjælke nederst på overbygningen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar